PEDAGOGISCH PROJECT

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

In de schoolbrochure vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.

Onze inspiratie vinden wij in de katholieke traditie.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing aan bod.

Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie.

Adresgegevens

Linterseweg 10

3440 Budingen

 

Telefoon: 011 58 86 92

Mobiel : 0483 02 12 14

 

An Biets

Directeur

 

 

 

 

 

Kalender

 DOWNLOAD hier de FRIGO-fiche

bevestig deze op je koelkast en blijf zo steeds op de hoogte.