Een schoolraad is verplicht in iedere school.

Ze bestaat uit 3 geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar en vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.

Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden,
de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, grote verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. 
Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

In onze huidige schoolraad bestaat elke geleding uit drie personen.

Vertegenwoordigers van de ouders:
Mevr. Sabine Ceuleers en dhr. Bart Nijs

Vertegenwoordigers van het personeel:
Mevr. Caroline Keldermans en mevr. An Vanoverveldt

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
Mevr. Hilda Vandevelde en dhr. André Stiers (voorzitter)

 

 

Adresgegevens

Linterseweg 10

3440 Budingen

 

Telefoon: 011 58 86 92

Mobiel : 0483 02 12 14

 

An Biets

Directeur

 

 

 

 

 

Kalender

 DOWNLOAD hier de FRIGO-fiche

bevestig deze op je koelkast en blijf zo steeds op de hoogte.