1. Begin van het schooljaar: woensdag: 1 september 2021
  2. Vrije dagen van het eerste trimester :

             vrijdag 24 september 2021: Pedagogische studiedag

             woensdag 6 oktober 2021: Vrijaf

             donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand + vrijdag 12 november

             van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021 (herfstvakantie)

  1. Kerstvakantie:

             van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

  1. Vrije dagen van het tweede trimester:

             woensdag 9 februari 2022: Pedagogische studiedag

             van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 (krokusvakantie)

  1. Paasvakantie:

             van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)

  1. Vrije dagen van het derde trimester:

             Woensdag 25 mei 2022: vrijaf

             donderdag 26 mei 2022: O.H.H + vrijdag 27 mei 2022: Brugdag

             maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag

  1. De zomervakantie begint op donderdag 30 juni 2022 om 11.35 uur